6 thoughts on “05-Thêm nút Facebook login và đăng nhập Facebook dùng react-native-fbsdk | Địa chỉ chỉ dẫn những thủ thuật có ích nhất

  1. Trang says:

    anh ơi cho e hỏi, e làm y như anh cho bên ios mà bi lỗi
    Login failed with error: TypeError: Cannot read property 'logInWithReadPermissions' of undefined

  2. TNT says:

    Anh ơi cho em hỏi là lúc login k có tuỳ chọn đăng nhập cho app anh nhỉ. Mặc định là phải bằng web ạ

Comments are closed.