Bài viết liên quan

13 thoughts on “Facebook Pixel là gì? Vì sao nên sử dụng Facebook Pixel? | Trang cung cấp chủ đề về văn hoá có Việt Nam

  1. Anh Tuan says:

    bạn ơi làm thế nào để phân loại đối tượng khách hàng ra vậy . ví dụ khách hàng mua giày riêng , khách hàng mua áo riêng . cảm ơn bạn

Comments are closed.