MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

[page_header align=”center”]

Thông tin miễn trừ trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên website Halongpearl.vn

Miễn trừ trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên website halongpearl.vn.

Nhưng đã trình bày, chúng tôi tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau để cung cấp thông tin hoàn toàn miễn phí đến bạn. Vì thế tất cả thông tin trên website này chỉ mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có xảy ra thiệt hại gì ở phía bạn.

Xin chân thành cảm ơn bạn đã tham khảo thông tin trên website của chúng tôi.

[/col]

[/row]

[/section]